Utrechts Verbond - Hadden we dat gedacht, toen we in januari met onze tweewekelijkse column op deze mooie nieuwssite startten? Dat de columns zo hard rond zouden gaan op de social media? Dat ze hevige reacties los zouden maken? Nee, daar stonden we niet bij stil.

Kennelijk vindt iedereen het fijn om de mening van die groep cultureel verbonden Utrechtse makers te lezen. En daar zijn we heel blij mee! Maar het roept ook vragen op, zo wordt ons regelmatig gevraagd: wat doet dat Utrechts Verbond nu eigenlijk? Een terechte vraag waar we graag antwoord op geven. In onze introductiecolumn schetsten we al waar we voor staan, maar inderdaad: wat dóén we nou eigenlijk?

Een aantal highlights:

Allereerst heeft een tweetal Utrecht Verbonders, vanuit hun diepste wens om de samenwerking tussen het creatieve veld en de overheid te verbeteren, een onderzoek gedaan naar de knelpunten en verbeterpunten in die samenwerking. Dat onderzoek is ondertussen afgerond en wordt binnenkort aan de stad aangeboden. Speciaal aan dit rapport is dat het is opgesteld door de culturele sector zelf, en niet door een extern bureau of de gemeente. Input voor het rapport kwam van de meer dan 200 aangesloten culturele partijen in de stad, de gemeente en van een aantal specialisten buiten de stad. Houd de facebookpagina van het Utrechts Verbond in de gaten voor het moment van aanbieden.

De wens om het onderzoek te doen ontstond mede naar aanleiding van het debat over cultuur in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De heren en dames politici kwamen samen in Theater Kikker en debatteerden er lustig op los over cultuur in ons stadsie. Geleid door Utrechter Patrick van der Hijden en tot stand gekomen met medewerking van een brede vertegenwoordiging vanuit het Utrechtse culturele veld en alle politieke partijen. Er werden – het was verkiezingstijd – beloftes gedaan en plannen geopperd. Nu, een jaar later, organiseert het Utrechts Verbond een nieuwe avond over die gedane beloftes en geopperde plannen. Met – zo hopen we – net zo veel publiek als op die avond in maart 2014. Houd de 22ste april maar vast vrij in je agenda.

Bijdragen aan een beter cultureel klimaat in Utrecht doen we niet alleen door debatten te organiseren, maar ook door kennis te delen. Zo vond er op 29 januari een informatie avond plaats: “Iedereen die grotere of kleinere evenementen organiseert, loopt er tegen aan: Je moet een veiligheidsplan opstellen. Maar wat moet daar in staan? En in welke taal moet je zoiets gieten? Of, hoe begin je er überhaupt aan?” In Syan Schaap van het Event Safety Institute  hadden we goede inleider, en in de zaal een boel geïnteresseerden die een stuk wijzer naar huis gingen. Want zoals jullie in de column over Stekker in de Tunnel van Vers Vermaak’s Lodewijk Rondeboom konden lezen, brengt het opstellen van zo’n veiligheidsplan het nodige met zich mee. Onder die column stond al een voorzichtige aankondiging van het vervolg op die eerste ‘kennis-avond’. Wordt vervolgd!

Waar die column terugblikte op een eigen event, blikte Wilco Admiraal in zijn column ‘Geachte heer van Zanen’ terug op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De centrale vraag van Wilco was waarom er niet méér samen met Utrechtse producenten en producten aan zo’n avond wordt gewerkt? Daar wilde onze burgemeester het weleens over hebben en nodigde het Utrechts Verbond uit om mee te denken over hoe de receptie van aankomend jaar anders kan. Verwacht volgend jaar dus flink wat meer Utrechtse inbreng!

Ook op de column van Arend Ypma over de milieuzone volgde een uitnodiging, maar ditmaal van de rijksoverheid. Of ze konden worden bijgepraat over die onbedoelde neveneffecten van een milieumaatregel. Dat kan. En dus schuift het Utrechts Verbond binnenkort aan een bureau in Den Haag aan. Best lastig nog, om daar meer dan 200 aangesloten partijen te vertegenwoordigen. Maar wie A zegt, of een column schrijft, moet ook B zeggen, en dus het gesprek aangaan. Daar is het Utrechts Verbond voor!

Iedere twee weken verschijnt er een column van één van de leden van het Utrechts Verbond over (actuele) onderwerpen die voor creatief Utrecht van belang zijn. Reageren? Dat kan via info@utrechtsverbond.nl.