Columnist Roger Vleugels voorspelt dat passagiers van de sneltram jarenlang niet rechtstreeks vanuit Nieuwegein naar de Uithof kunnen reizen omdat als de Uithoflijn klaar is ze uit moeten stappen op het Jaarbeursplein.

Chris Bouws - Ik wilde graag even reageren op de column van meneer Roger Vleugels over het spooktracé van de sneltram.

In het stuk stelt hij dat er nog geen lagevloertram voor de lijn naar Nieuwegein en IJsselstein is besteld. Maar voor de 27 trams die hiervoor nodig zijn is, in het huidige contract voor de Uithoftrams, wel degelijk een optie genomen. Dat betekent dat, praktisch aansluitend aan de levering van de Uithoftrams, ook nieuwe trams voor Nieuwegein en IJsselstein zouden kunnen komen. Een aantal jaren geleden hebben de huidige trams een levensduurverlengende revisie ondergaan voor tien jaar. Bij de afloop van die revisietermijn zullen de nieuwe trams dus zo ongeveer gereed moeten staan om de dienst over te nemen. Een simpele rekensom leert dat dit, vanaf nu, maximaal zes a zeven jaar kan duren.

Maar waar hebben we eigenlijk over? Laat eerst de Uithoftram maar eens gaan rijden en zonder kinderziektes presteren. Dan zijn we ook zo weer een jaar of vier verder.

Het verlagen van de tramhaltes op het 'oude' traject is een zaak die in één zomerse buitendienststelling te regelen is. Daar is echt geen vijf a tien jaar plannenmakerij voor nodig.

Zo dramatisch als meneer Roger Vleugels het allemaal voorstelt is het dus helemaal niet. 

Chr. Bouws

Nieuwegein