Fred Penninga - lid van het Utrechtse Stadsdichtersgilde - schrijft wekelijks een actueel stadsgedicht. 

               

THEATER GENOEG

De wereld is een schouwtoneel,

elk speelt zijn rol en krigt zijn deel.

Joost van den Vondel (1587-1679)

          

Zo is het.

Elk kiest of krijgt een eigen schmink of haardracht en costuum

verzamelt attributen als een wandelstok, een hoge hoed

een Zorro-cape, een kunstgebit, een bril of pettycoat

of geeft zich – heel modern – volkomen bloot.

            

Op zoek naar sterke tekst – gelaagd, vertakt – met bedding,

boodschap en bestemming of slechts een enkel woord

dat past, of schuurt en vlekt en zó blijft hangen.

Een fraai decor, een passend zetstuk, zie het oog in al

hier wonen de gebaren en gebreken, verheffing én verval.

                

Breng licht! Tot slot, of juist om te beginnen,

moeten er theaters zijn. Met stoelen en publiek.

Een podium, met twee bordeaux velours gordijnen

én duistere coulissen om daartussen op én af te gaan.

Speel mee!

           

Dit gedicht werd geschreven voor het huis-aan-huisblad Mens & Wijk in de wijk Utrecht Noord-Oost. Maar het is ook van toepassing op het Utrechts Uitfeest, zaterdag 15 en zondag 16 september.