Er zijn van die momenten dat je als volksvertegenwoordiger in een lastig parket terecht kan komen. Je bent gekozen om de belangen van de Utrechters te dienen, maar je bent zelf ook Utrechter en je hebt natuurlijk ook je eigen belangen. Hoe ga je daarmee om?

Niemand zal het een astmatisch raadslid kwalijk nemen dat hij of zij zich met hart en ziel in zet voor een betere luchtkwaliteit in de stad. Niemand zal een hartstochtelijk fietser een pleidooi voor betere fietspaden euvel duiden. Lastiger wordt het als voorgenomen beleid direct in grijpt op je baan.

Op het moment dat de raad besluit dat het hele welzijnswerk in de stad op de schop moet, heeft dat heel direct gevolgen voor de raadsleden die, naast hun raadswerk, hun dagelijks brood verdienen in die sector.

Dat soort situaties heeft zich in de afgelopen jaren meermalen voor gedaan en meerdere raadsleden hebben zich dan ook gehouden aan de afspraak dat je niet deel neemt aan de discussies en dat je bij stemmingen de raadzaal verlaat als je een direct persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp hebt. Zo is het spel en zo zijn de regels.

Sinds de laatste verkiezingen zit de partij Stadsbelang Utrecht met twee zetels in de raad. Ontsproten aan het brein van projectontwikkelaar Wim Oostveen. Wie de Utrechtse politiek de laatste jaren gevolgd heeft, weet dat Wim al heel lang met de gemeente in de clinch ligt over bebouwing van zijn percelen grond in Leidsche Rijn en de Meern. Voor de een is hij een geldbeluste grondspeculant, voor de ander een Utrechter die mooie dingen wil bouwen in het nieuwe stadsdeel.

Hoe het ook moge zijn, dat hij een direct persoonlijk belang heeft bij de ruimtelijke ordening en het bouwprogramma van de stad, staat buiten kijf. Dat betekent volgens de regels dat hij als raadslid monddood dient te zijn op deze onderwerpen. Het is dan ook niet slim om je collega raadsleden te bestoken met mailtjes over het belang van je eigen BV. Je zit in de raad voor het algemeen belang en je verliest heel snel het respect van je collega's als je zo evident voor je persoonlijke belangen strijd.

Blijkbaar snapt Wim niet dat hij daarmee de belangen verkwanselt van de Utrechters die op zijn partij gestemd hebben en bovendien de overtuiging bij velen versterkt dat Stadsbelang Utrecht slechts een schuilnaam voor Oostveens Belang Utrecht is.

Nestorix