Nestorix - Wie keurt het keurmerk?De overheid heeft er het liefst zo min mogelijk mee te maken. Laten de fabrikanten en handelaren het vooral zelf regelen. 

Niet iedereen heeft daar vertrouwen in. Het gezegde: “De slager die zijn eigen vlees keurt” is natuurlijk niet voor niets ontstaan. Overigens zou dit kunnen suggereren dat ik meen dat slagers niet te vertrouwen zijn en niets is minder waar. Ik heb over de slagers die mij het vlees leveren geen enkele klacht. 

Sinds enige tijd hebben we in Utrecht een eigen taxikeurmerk. Er bestaat ook een landelijk keurmerk, maar onze toenmalige stadsbestuurders waren van mening dat een solide en betrouwbare taxi-branche in de stad, in het kader van het auto-ontmoedigingsbeleid en de stimulering van het openbaar vervoer, een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren. 

Bovendien paste het ook in het kader van de stadspromotie. Taxichauffeurs die ongevraagd een sightseeing tour door de hele stad leveren om een stukje van een kilometer te overbruggen zijn natuurlijk geen reclame. 

Ook hier moest de branche het vooral zelf doen en dat lijkt, als je de berichten mag geloven, niet helemaal jofel te verlopen. 

Op zich is dat niet zo vreemd want het is in de taxi-wereld al jaren hommeles. Menigeen kent nog wel het gebruik om potentiële klanten met korte stadsritjes op het Stationsplateau te laten staan als er zich een lucratieve buitenrit aanmeldde. 

Ook waren er regelmatig problemen met de verdeling van de ritten onder de chauffeurs door de centralisten en meer van dat soort ongein. 

Op den duur kwamen er steeds meer kleine clubjes zelfstandigen met drie of vier auto’s die de slag aandurfden met een grote jongen zoals het UTC. Daarnaast had je dan nog de vrije jongens (snorders) die ook een graantje probeerden mee te pikken

Op zich is zo’n keurmerk dan natuurlijk niet verkeerd in de strijd tegen malafide ondernemers. Het publiek heeft belang bij goede, schone en vooral veilige taxi’s met betrouwbare chauffeurs die de klant het vel niet over de neus halen.

Ik ben er echter niet van overtuigd dat de branche de handhaving van de kwaliteit, die door dat keurmerk gewaarborgd zou moeten zijn en dat een aantal door de overheid verleende voordelen biedt, zelf het beste kan verrichten. De overheid hoeft niet alles voor ons te regelen maar een keurmerk waar je zelf zo nadrukkelijk op hebt ingezet, lijkt me toch te belangrijk om aan de markt over te laten.