Nestorix - Als 'RTV Utrecht manipuleert' geen pakkende kop is in een lokaal nieuwsmedium als Nieuws030 dan weet ik het niet meer. De vraag is natuurlijk of ik bovenstaande stelling waar kan maken. Laten we eens kijken hoever we komen.

Afgelopen maandag had de nieuwssite van RTV Utrecht een nieuwsbericht met de kop 'Miljoenen voor TivoliVredenburg dankzij gemeentelijke verkoop villa'. Bij het lezen van deze zin zal menig Utrechter behoorlijk verontrust geraakt zijn. Immers de bouw van TivoliVredenburg heeft al heel veel meer gekost dan ooit afgesproken was en de enorme subsidie die het succesvolle muziekpodium ontvangt, wordt door velen buitenproportioneel gevonden.

Voeg daarbij alle activiteiten die TivoliVredenburg op de commerciële markt verricht met dansfeesten, restaurants en cafés. Dan is het logisch dat een dergelijke kop de nodige boze reacties oproept. Als bovendien in het artikel staat dat het volledige bedrag ten goede komt aan TivoliVredenburg om tegenvallende sponsorinkomsten te dekken, dan is die boosheid wel te begrijpen.

Klopt de informatie die in het artikel staat wel?

Allereerst kun je opmerken dat de term 'miljoenen' in de kop op zijn minst op het randje is. Het gaat om een bedrag van 1,9 miljoen euro wat natuurlijk heel erg veel geld is, maar bij miljoenen denk ik in eerste instantie toch aan een aanmerkelijk groter bedrag.

De opmerking dat het gehele bedrag ten goede komt aan TivoliVredenburg is waar en ook niet waar. Stichting TivoliVredenburg, die het muziekpodium exploiteert, krijgt er geen stuiver van.

Hoe zit het dan?

Bij de bouw van het Muziekpaleis, onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke Project Organisatie Stationsgebied, was het de bedoeling dat een deel van de bouwkosten zou worden betaald door sponsoring. Men hoopte op een bijdrage van vermogende Utrechtse bedrijven, die stevig in de buidel zouden tasten om zodoende de eer te verkrijgen hun naam te mogen verbinden aan deze nieuwe culturele parel. Maar helaas die hoop bleek ijdel.

Wellicht heeft de crisis die zo’n beetje begon bij het begin van de bouw er een rol bij gespeeld, maar in ieder geval kwam er van de gehoopte 9 miljoen euro nauwelijks iets binnen.

Alhoewel dat binnen te halen sponsorbedrag inmiddels een aantal keren is bijgesteld, hing die opdracht nog altijd als een molensteen om de nek van het gemeentelijk vastgoedbedrijf. De 1,9 miljoen euro uit de verkoop van Maliebaan 42 komt dus niets te vroeg. Het heeft ongetwijfeld het nodige creatief denkwerk gekost om het binnen te slepen.

Met andere woorden: het geld komt inderdaad volledig ten goede aan het gat dat nog altijd bestond in de bouwkosten van TivoliVredenburg en daarmee in de gemeentelijke begroting. RTV Utrecht heeft dus niet per se ongelijk, maar de suggestie die het artikel wekt, is naar mijn mening veel te kort door de bocht.

Heb ik daarmee mijn stelling uit de kop van deze column onderbouwd? Natuurlijk niet. Manipulatie veronderstelt boze opzet. Die is door mij niet aangetoond.

Wat de berichtgeving door RTV Utrecht bij dit onderwerp naar mijn mening wel laat zien, is dat de neiging om het nieuws zo kort en pakkend mogelijk te brengen, het publiek op het verkeerde been kan zetten. Dat lijkt me in een tijd waarin de discussie over nepnieuws hoogtij viert, iets om bij elke publicatie over na te denken.

Tot slot nog éénmaal voor de duidelijkheid: de stelling dat RTV Utrecht manipuleert, is door mij niet bewezen!