Nestorix - Langzaam maar zeker loopt het jaar ten einde. Naast al het terugblikken dringt zich de vraag op wat het nieuwe jaar ons brengen zal.

Vroeger had je in deze tijd van het jaar een keur aan zogenaamd paranormaal begaafden, die via kranten, radio en TV hun licht over de toekomst lieten schijnen. Blijkbaar zijn de waarzeggers en toekomstvoorspellers een beetje in onbruik geraakt. Ik ben ze in ieder geval nog niet tegengekomen in de media.

Ik ben niet zo van de voorspellingen. Meestal komen de mijne niet verder dan het niveau: “Als het regent in september, valt de kerst in december.” Wie mij vorig jaar om deze tijd voorspeld had dat de Utrechtse raad twee weken later het raadsvoorstel over bibliotheek en Artplex naar de prullenbak zou verwijzen, had ik ongetwijfeld een onverbeterlijke optimist genoemd. Ik zou, met pijn in het hart, gegokt hebben op het doorgaan van de bouw op het Smakkelaarsveld. Daarom zal ik me niet wagen aan voorspellingen.

Wel heb ik een paar wensen voor de stad, waarvan ik hoop dat ze vervuld worden. Vanaf overmorgen is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Ik hoop van harte dat het allemaal goed gaat en dat al die jaren voorbereiding er inderdaad toe hebben geleid dat we het aankunnen. Dat de jongeren en hun ouders, die hulp nodig hebben, niet letterlijk het kind van de rekening worden.

Eveneens vanaf overmorgen, moet de gemeente de Europeese normen voor luchtkwaliteit serieus nemen. Oudejaarsnacht zullen we er zeker overheen gaan met al het geknal, maar daarna zal er nog het nodige moeten gebeuren om de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de Utrechters waar te maken. Ik wens dat deze coalitie eindelijk een eind maakt aan het, ten onrechte 'schoonrekenen' van de stedelijke luchtkwaliteit en de noodzakelijke maatregelen neemt die zorgen dat we niet alleen op de norm, maar er ruim onder komen.

Verder wens ik dat de activiteiten rond de start van de Tour de France inderdaad dat grote stadsfeest opleveren waar we nog jaren onbezorgd van kunnen nagenieten. Alle ingrediënten zijn voorhanden om al het moois wat Utrecht en de Utrechters te bieden hebben, aan de wereld te tonen, dus laten we die kans niet onbenut laten.

Onder het motto “nieuwe loten, nieuwe kansen” wens ik u allen een heel gelukkig en bovenal gezond 2015.