Nestorix - Waarom zou je de warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit niet nuttig gebruiken? Die briljante gedachte lag, inmiddels al zo’n negentig jaar geleden, aan de basis van het Utrechtse stadsverwarmingsnet. 

Geen gesjouw meer met kolen of briketten om je huisje warm te stoken. Geen stinkende kachel meer in je huis. 

Het gemeentelijk Energiebedrijf begon met de aanleg en in de loop der jaren werden hele wijken aangesloten. 

Al heel lang is de afvalwarmte onvoldoende om aan alle aansluitingen voldoende warmte te leveren. Aparte stadsverwarmingcentrales zorgen dat we de kou buiten de deur houden. 

Het gemeentelijk bedrijf ging over in de REMU en aan het begin van deze eeuw werd het hele energiegebeuren, mede onder druk van de landelijke overheid, verkocht aan de markt. Onze energieproductie en levering moest volgens de principes van de vrije markt gaan werken. Keuzevrijheid voor de consument was het devies. 

Alleen bij de stadsverwarming ging die vlieger niet op. In Utrecht kreeg Eneco namelijk niet alleen de centrales maar ook het netwerk in bezit en verwierf zo dus een monopoliepositie en daar zijn heel veel Utrechters niet blij mee. 

Al jaren hebben bewoners van bijvoorbeeld Overvecht het aan de stok met leverancier Eneco waar het de zogenaamde blokverwarming betreft. 

In de flatgebouwen zijn geen individuele meters die meten wat er in komt en wat er weer uitgaat, maar worden de bewoners aangeslagen voor “hun aandeel” in het verbruik van het gehele complex. De meting van dat aandeel levert telkens weer discussie op, waarbij leverancier Eneco er een sport van lijkt te maken om niet op terechte argumenten in te gaan. Het gevolg is een groot aantal lang lopende procedures over de warmtelevering. 

Menig bewoner zou dolgraag van de stadsverwarming af willen, in ruil voor een eigen warmtevoorziening maar dat kan niet. Voordeel is overigens wel dat je ook niet afgesloten kunt worden, want dan zit de hele flat zonder verwarming. 

De keuzevrijheid speelt nu ook in Leidsche Rijn een prominente rol. De gemeente heeft met Eneco afspraken gemaakt over de aansluiting van Leidsche Rijn op het stadsverwarmingsnet op grond van milieu-argumenten maar nu blijkt dat Eneco het afgesproken milieurendement niet kan of wil leveren. 

Daarmee veranderen de mooie milieugaranties voor de woningen en dus zeggen huidige en toekomstige bewoners terecht: dan verzorg ik mijn eigen energie wel.

Al met al wordt het tijd dat onze monopolist in afvalwarmte Eneco eens goed onder de loep genomen wordt en dan niet alleen in Leidsche Rijn.

(Info over de actiegroep Stadsverarming, klikhier)