Nestorix - Juristen worden betaald om rechtszaken te winnen. Daartoe zoeken ze soms de grenzen van de wetten op en proberen ze niet zelden recht te praten wat in de ogen van velen krom is.

Zo is het spel en zo zijn de regels. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Uiteindelijk beslist de onafhankelijke rechter wie er gelijk heeft en daarmee zou de kous af moeten zijn. Maar zo simpel is dat natuurlijk niet.

De laatste weken is de gemeente Utrecht weer regelmatig in het nieuws geweest in verband met uitspraken van de Raad van State. Uitspraken waarbij de gemeentelijke juristen stevig op de vingers  getikt werden. Dan is het terecht dat er vraagtekens worden gezet bij de juridische kwaliteiten van de gemeente Utrecht, want dit zijn niet de enige zaken, die de afgelopen jaren fout liepen.

Regelmatig zijn er in de gemeenteraad vragen gesteld en discussies gevoerd over het feit dat 'onze' juristen zo vaak in het stof beten. Meestal was de eerste reactie dan, dat we ook heel veel zaken winnen. Dat is ongetwijfeld waar, maar dat laat onverlet dat het in te veel gevallen stevig is misgelopen en dat het altijd heel veel vertraging en daarmee heel veel geld heeft gekost en waarschijnlijk nog gaat kosten.

Het is heel makkelijk om met een beschuldigende vinger naar de gemeentelijke juristen te wijzen, maar in veel gevallen had ik ook sterk het idee dat de jongens en meisjes van de afdeling juridische zaken op pad  werden gestuurd met dossiers waar van alles aan rammelde. Verkeerde tekeningen, foute berekeningen of ruimtelijke onderbouwingen die gestuurd werden door wenselijkheid en niet door werkelijkheid en regelgeving.

Dan wordt het wel erg moeilijk om met een gloedvol betoog, de rechters te overtuigen dat krom toch echt recht is. Daarbij is ook de vraag van belang, of je dat als jurist in overheidsdienst wel zou moeten willen? Uiteindelijk werk je immers in dienst van de Utrechtse bevolking en die mogen verwachten dat je op de bres staat voor hun rechten en niet dat zij die zelf bij de Raad van State of de bestuursrechter moeten afdwingen.  

Het zou te wensen zijn, dat er bij voorgenomen gemeentelijke besluiten wat meer aandacht zou worden besteed aan mogelijkheden om juridische problemen door overleg met burgers te voorkomen en wat minder aan trucjes om wetgeving, die bedoeld is om de burger rechtsbescherming te bieden, te omzeilen. Dat zou in ieder geval het vertrouwen in de overheid aanmerkelijk verbeteren.

Nestorix