Nestorix - Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Die harde waarheid is na de aanslag op Charlie Hebdo weer eens in extremis duidelijk geworden.

Dat juist de makers van cartoons het slachtoffer worden van godsdienstfanaten, is dus niet zo verwonderlijk. Een plaatje is een eyecatcher. Ook als je de taal niet machtig bent, kun je aan een goede cartoon aflezen wat de boodschap is. Bovendien gebruiken cartoonisten humor als basis, hoe zwart die humor soms ook mag zijn. Humor en geloofsfanatisme zijn volgens mij een contradictio in terminis.

Kenmerk van fanatieke volgelingen van een ideologie is, dat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn in andere meningen. Zij hebben gelijk en dat eigen gelijk is heilig en onaantastbaar. Discussie wordt gezien als twijfel aan het eigen gelijk en is dus per definitie gevaarlijk.

Daarom wordt juist humor en satire als zo bedreigend ervaren. Volgens mij is de basis van humor het vermogen tot relativeren en dat begint bij de bereidheid je zelf te relativeren. Je “zekerheden” ter discussie durven te stellen.

Ik heb niet de illusie dat het soort mensen dat naar wapens grijpt om hun gelijk kracht bij te zetten, de tijd zullen nemen om commentaren op hun daden te lezen. Zij kicken op plaatjes en TV-beelden. In die zin zijn al die geschreven commentaren, ook het mijne, niet meer dan het van je afschrijven van je emotie. Het verwoorden van je boosheid voor een publiek dat die boosheid voor her overgrote deel met je deelt. Een preek voor eigen parochie.

Maar ik ben kwaad. Kwaad dat er nog elke dag mensen zijn die menen hun gelijk te moeten halen via moord en doodslag. Kwaad op de moordenaars die menen dat de boodschapper van een boodschap, die hen niet zint, rechteloos kan worden afgemaakt. Niet alleen in Parijs, maar helaas op heel veel plaatsen in deze wereld. En elke dag opnieuw.

Ik prijs me gelukkig dat ik in een land leef waar ik kan schrijven wat wil en waarover ik wil, en dat wil ik graag zo houden. Bovendien vind ik dat een grondrecht en dat komt iedereen toe. Ik ben geen Charlie. Zo creatief ben ik niet. Maar voor alle Charlies van deze wereld sta ik op het Domplein.