Nestorix - Ik heb helemaal niets met knalvuurwerk. Weliswaar heb ik een chemische opleiding achter de rug en kan ik me heel veel voorstellen bij de chemische en fysische processen die aan een knal ten grondslag liggen, maar het heeft mij nooit kunnen bekoren. Sterker nog, ik ben er bang voor. Ik heb waarschijnlijk te vaak onbedoelde knallen van dichtbij meegemaakt.

Vuurpijlen is voor mij een ander verhaal. Het mooiste vuurwerk dat ik ooit gezien heb, was op een oudejaarsavond langs de Westerschelde. Alle schepen, die lagen te wachten voor de rede van Vlissingen, of zo u wilt Antwerpen, staken om middernacht hun oude vuurpijlen af. Wat een fraaie aanblik.

Toch zijn er heel veel mensen die blijkbaar pas gelukkig worden als ze een enorme knal kunnen veroorzaken. Ook hier doet het machoprincipe, “Wie heeft de grootste?” zich gelden. Het gevolg is dat we al vanaf eind november regelmatig vergast worden op explosies, die je doen vermoeden dat ook Utrecht een oorlogsgebied is geworden. De, al jaren, geldende regels voor het afsteken van vuurwerk ten spijt.

Het streven van een aantal politieke partijen om de overlast van het geknal terug te dringen, is wellicht goed bedoeld maar het maken van weer nieuwe regels om dat te bereiken, geeft niet echt blijk van realiteitszin.

Ooit nam de Utrechtse gemeenteraad een motie aan met de titel: “Handhaven kan heel vernieuwend zijn”. De bedoeling van die motie was om in plaats van nieuwe regels te bedenken, eerst maar eens te beginnen met het handhaven van bestaande regelgeving. Dat zou ook in dit geval een mooi begin kunnen zijn. Hierbij kan het geen kwaad om te bedenken dat we in onze stad slechts ongeveer 1 handhaver op 4000 inwoners beschikbaar hebben, die  gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag kunnen handhaven.

Het blijft toch een vreemd fenomeen dat er nog steeds politici zijn die, zodra ze een probleem menen te signaleren, roepen om strenge regelgeving, zonder zich af te vragen wat er nodig is om die regelgeving effectief uit te voeren. Dat wekt de suggestie dat niet de feitelijke oplossing van het probleem het doel is, maar slechts het feit dat het op papier geregeld is, door het in een verordening vast te leggen. Administratieve flinkheid voor de bühne.

Wat mij betreft zal het geknal op oudejaarsavond zich beperken tot enkele knallende kurken en daarna naar het balkon om me te vergapen aan het siervuurwerk dat vanuit alle wijken van onze stad de lucht in vliegt.