Nestorix - Utrecht maken we samen is een belangrijk motto voor het zittende Utrechtse college en de partijen die dat college vormen. Iedereen werd de afgelopen vier jaar opgeroepen om toch vooral initiatieven te nemen en mee te praten over van alles en nog wat. 

Eén van die initiatieven, die vanuit de Utrechters is aangedragen, betreft een stukje Utrecht met de afmetingen van iets meer dan een half voetbalveld. 

Ik heb het over dat stukkie grond aan het begin van de Amsterdamsestraatweg, ter hoogte van de Daalsetunnel, dat door het verleggen van wegen en fietspaden een min of meer aaneengesloten veldje is geworden. 

Het lijkt de buurt een prima idee om daar een 'Daalseparkje' van te maken. Om dat idee kracht bij te zetten werden er vast een paar kunststof schaapjes neergezet. 

Een prima initiatief in een wijkje waar je het groen toch al met een vergrootglas moet zoeken. Wat een prachtvoorbeeld van 'Utrecht maken we samen'. Maar helaas lijkt het er op dat de buurt hier de schapen niet op het droge zal weten te houden. 

Ook dit stukje blijkt opeens bij de “verdienopdracht” voor het Stationsgebied te horen. Met andere woorden: de grond moet verkocht worden aan projectontwikkelaars om ook dit stukkie stad vol te bouwen. 

Zoals gewoonlijk moet dit gebeuren aan de hand van een stedenbouwkundige visie, opgeleukt met mooie zonnige plaatjes en het bijbehorende jargon waar elke gewone Utrechter jeuk van krijgt. 

Het is inmiddels bijna vijftig jaar geleden dat de Daalsetunnel met haar asfaltjungle werd geopend dus voor herstel of heling van de “oorspronkelijke bebouwing” is het wel een beetje laat. 

De bewoners zitten niet te wachten op extra huizen op die plek en snakken naar een beetje extra groen en ruimte. 

Het is nog niet te laat want uiteindelijk zal de gemeenteraad moeten beslissen. Mogelijk dat de aanstaande raadsverkiezingen voor de meerderheid een aansporing zijn om de kreet 'Utrecht maken we samen' geen loze kreet te laten zijn. 

Overigens heeft Google Maps het al geregeld, want daar is het Daalsepark van het buurtinitiatief reeds gerealiseerd.

Google Maps maakt melding van het Daalsepark