Nestorix - De miljoenen die columnist Roger Vleugels in Nieuws030 (klikhier) voor het oprapen ziet liggen door het schrappen van de Westpleintunnel en elders in het Stationsgebied zijn er nooit geweest of ze zijn anders besteed.

De beoogde Westpleintunnel in de plannen voor het Stationsgebied die voor, een overigens, veel te laag bedrag op de begroting stond, zou betaald worden door een extra kantoorgebouw (voor Ecorys) op de tunnelmond. Het betekende een toename van het aantal afgesproken kantoor vierkante meter en dus waren er grote bezwaren bij de raadsfractie van Leefbaar Utrecht. Die fractie liet zich over de streep trekken door het belang van de tunnel en het feit dat het gebouw een energetisch- en milieutechnisch hoogstandje zou worden.

Verder er zou er geld vanuit de Nieuwe Sleutel Projecten van het rijk in de tunnel worden gestopt. De raadsmotie “Eerst het zuur, dan het zoet” moest garanderen dat eerst de tunnel en dan pas het water in de singel zou worden aangelegd.

De realiteit ontwikkelde zich echter anders dan we ons in 2005 hadden voorgesteld. Ecorys zag af van een kantoorgebouw op die plek en het rijk vond het belangrijk om te laten zien dat er echt wat gebeurde in Utrecht en daarin paste een herstelde singel beter dan een verkeerstunnel onder het Westplein. Kortom er was geen financiering meer beschikbaar voor zelfs een minitunneltje.

Bovendien waren er grote tegenvallers en miscalculaties die moesten worden opgevangen. Zo was er nooit rekening gehouden met het voortbestaan van een Projectorganisatie Stationsgebied na het afsluiten van de benodigde contracten (planning 2007). Die kosten van 4 miljoen per jaar zijn inmiddels opgelopen tot zo’n 32 miljoen (8 jaar).

Aanvankelijk was de afspraak dat inkomsten uit de beoogde kantoorontwikkeling elders, zoals langs het Merwedekanaal en in de Cartesiusdriehoek deels gebruikt zouden mogen worden voor dekking van kosten in het Stationsgebied.

We weten allemaal hoe het tot op heden met die ontwikkelingen is gegaan. Het levert nauwelijks geld op.  

Alles wat niet gerealiseerd wordt, zoals een tweede verdieping op de fietsenstalling is een zeer welkome vermindering van de tekorten die ontstaan door de tegenvallers die voortdurend opduiken.

Tot slot de trambaan. De winst die mogelijk zou ontstaan door het niet inrichten van een eindpunt aan de westkant wordt meer dan volledig te niet gedaan door de kunstwerken die nodig zijn om de tram om het station heen te leiden naar de oostkant.

Samengevat zou ik Roger willen aanraden om zijn tijd niet te investeren in het vinden van her en der voor het oprapen liggende miljoenen. Dat er geld in bodemloze putten verdwijnt zal ik niet bestrijden maar zoals het woord bodemloos al doet vermoeden. Het is weg en het blijft weg.