Nestorix - Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen. Onder deze titel heeft het Utrechts college zijn verkeers- en vervoersplan tot 2025 de wereld ingestuurd. Onmiddellijk kwamen de commentaren los op Twitter. 

Vooral het afschaffen van binnenstedelijke wegen met vier rijstroken en de wens om op heel veel plaatsen 30 kilometerzones in te voeren waren de twitteraars opgevallen.

Persoonlijk krijg ik bij de term 'slim' altijd een beetje een dubbel gevoel, laat staan bij driemaal achter elkaar 'slim'. Als tegenstelling van 'stom' is het natuurlijk volstrekt helder en logisch. Je gaat geen stomme routes met een stomme regeling aanleggen. Maar zodra in beleidsstukken erg vaak de woorden 'slim' en 'creatief' voorkomen, dan leert de ervaring dat er nog heel veel niet duidelijk is over de haalbaarheid. 

Als dat namelijk wel zo was, dan zou men het woord 'goed' wel gebruikt hebben. Goede routes, goed regelen, goed bestemmen.

Als ik dan bovendien hoor dat zowel de VVD als GroenLinks een enthousiaste reactie heeft gegeven, dan is dat een extra motivatie om het plan eens goed door te lezen.

Ik kan u zeggen dat het een flinke klus was. Honderd pagina’s tekst, verluchtigd met plaatjes en tabellen. 

De probleemstelling is helder. Utrecht groeit en dat gaat voorlopig nog wel een tijdje door. Het overgrote deel van die Utrechters beweegt zich van hier naar ginder en weer terug en bovendien trekken we grote hoeveelheden bezoekers van buiten. 

Omdat de ruimte in de stad beperkt is, wordt het dus dringen. 

Sterker nog: dat is het al. Ga in de ochtendspits maar eens op de fiets van Utrecht Centraal naar Utrecht-Oost of wandel op zaterdagmiddag maar eens over de Oudegracht of de Vismarkt. 

Zoals te verwachten was, wordt vooral ingezet op de vervoersmiddelen die het minst belastend zijn voor het milieu. Lopen, fietsen en OV krijgen de voorkeur. 

Meer ruimte voor de eerste twee en een tram door de binnenstad naar De Uithof, waarmee de discussie uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw weer helemaal terug zou kunnen komen. 

Het spreekt vanzelf dat dit alleen kan als het asfalt voor de auto vermindert. Via de aanleg van de zogenaamde stadsboulevards wordt de huidige binnenring tweebaans. Wie met de auto van oost naar west wil, die gaat maar via de snelweg. 

Ik neem aan dat het enthousiasme van de VVD vooral zit in het feit dat je met dit plan nog overal met de auto kan komen als je dat graag wil, want er worden geen afsluitingen aangekondigd zoals die bijvoorbeeld ooit voorzien was op de Thomas à Kempisweg. 

Of de omzetting naar stadsboulevards slim is zal natuurlijk moeten blijken. Je loopt de kans dat ze vollopen, zodat aanwonenden dag en nacht kunnen genieten van een traag voortbewegende stroom blik voor hun deur.

De praktijk zal moeten leren of die beoogde slimme routes slim genoeg zijn om het op te nemen tegen automobilisten die vaak hun eigen onnavolgbare slimheid hebben.

Slim bestemmen betekent dat je alleen nog maar bouwt waar de omgeving ook de toename van de mobiliteit aankan. Dat lijkt logisch, maar het gegoochel met verkeerscijfers bij bestemmingsplannen in het verleden laat zien dat 'slim' in dit verband geen term is die de Utrechters veel vertrouwen zal geven. Zo hebben de “slimme” dubbeltellingen bij La Vie genoegzaam aangetoond.

Een voorbeeld van slim regelen uit het plan wil ik u niet onthouden. Om de drukte in het winkelgebied rond het middaguur te verminderen, krijg je straks, als je vroeg komt winkelen, een gratis kop koffie. Wie komt daar nou niet vroeg zijn bed voor uit op zaterdag? 

Als dat niet slim is, dan weet ik het ook niet meer.