Nestorix - Schoenmaker blijf bij je leest! Onder dit motto worden de woningbouwcorporaties sinds 1 januari 2016 verplicht om duidelijk te maken in hoeverre ze hun verantwoordelijkheid voor de instandhouding en vernieuwing van de sociale woningvoorraad waarmaken. 

De laatste jaren is er veel discussie geweest over het beleid van de woningcorporaties. Door de bankencrisis en de vastgoedcrisis is duidelijk gebleken dat diverse corporaties zo langzamerhand hun primaire verantwoordelijkheid, namelijk het bouwen van sociale woningen, uit het oog hadden verloren. 

Ook in de Utrechtse raad kwam dit onderwerp regelmatig naar voren. Weliswaar maakten de Utrechtse corporaties het niet zo bont als in Rotterdam waar de investering van corporatie Woonbron in de renovatie van het voormalige cruiseschip SS Rotterdam leidde tot een miljoenenverlies. Miljoenen die gedekt moesten worden met gemeenschapsgeld. 

Maar ook in Utrecht kwamen een aantal corporaties onder verscherpt toezicht vanwege de door hen genomen risico’s op activiteiten die los stonden van hun hoofdtaak. 

Zeker in een stad waar de sociale woningvoorraad voortdurend onder druk staat, gaat het natuurlijk niet aan om sociaal woningbezit om te zetten in vrije sector woningen. Die woningen zijn immers gebouwd met staatsteun. Ten eerste via de grondprijs en ten tweede via garantstellingen van het waarborgfonds sociale woningbouw. 

Een fonds dat gevuld wordt door lokale overheden en waar de gemeente Utrecht voor 2 miljard in zit ten behoeve van de in Utrecht actieve corporaties.

Een deel van de Utrechtse corporaties hebben inmiddels helder gemaakt hoe bij hen de verhouding tussen de sociale woningbouw en andere (voorgenomen) activiteiten er uit ziet. Uit de cijfers blijkt dat Portaal blijkbaar nog wat moeite heeft met het principe 'schoenmaker blijf bij je leest', gezien hun plannen om zo’n 600 woningen van sociaal naar vrije sector te verhuizen. Dat komt hen dan ook op een negatief advies van het college te staan. 

Van de andere grote speler in de Utrechtse sociale woningbouw, Mitros, is de verdeling nog niet bekend maar het is wel duidelijk dat Utrechtse politiek, met steun van Den Haag en de Europese regelgeving, van plan is om de woningcorporaties strak aan de teugel te houden zodat ze zich richten op de taak waartoe zij op aarde zijn: bouwen van betaalbare woningen voor Utrechters met een kleine beurs.