Nestorix - 'Utrecht, ruimte voor iedereen'. Onder die titel hebben GroenLinks, D66 en de Christenunie het ' regeerakkoord' gepresenteerd op basis waarvan deze partijen Utrecht de komende vier jaar willen gaan besturen.

Het zal niemand verbazen dat de termen groei, duurzaam en groen regelmatig in het 52 pagina’s dikke stuk opduiken. Met name gezonde groei vormt volgens de coalitie een belangrijke uitdaging. Hoe geef je de ruimte aan iedereen en behoud je tegelijkertijd een, voor iedereen, leefbare en gezonde stad.

De onderhandelaars (vlnr): Maarten van Ooijen (ChristenUnie), Klaas Verschure (D66) en Heleen de Boer (Groenlinks). Foto: Ton van den Berg

Onderstaand een willekeurige greep uit de vele onderwerpen die het akkoord rijk is.

  • Op het terrein van onderwijs gaat veel aandacht naar het tegengaan van achterstanden in het begin van de schoolloopbaan. Zo wordt er uiteindelijk 2,5 miljoen euro vrijgemaakt om de, voor Utrecht negatief uitpakkende, herverdeling van onderwijsstimuleringsgelden door het rijk te compenseren. Verder wordt er extra ingezet op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

  • De coalitie wil 3 miljoen euro inzetten om samen met andere partijen in de regio de gewenste groene economische ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast wordt 2,5 miljoen euro in een fonds “Mismatch Arbeidsmarkt” gestopt dat vooral kansen moet bieden voor werknemers die om- en bijscholing nodig hebben om in de nieuwe technologie mee te kunnen.

  • Er komt extra geld voor het armoedebeleid en voor maatregelen ten behoeve van jongeren die na hun 18e jaar niet meer terecht kunnen bij jeugdzorg en nog wel degelijk behoefte hebben aan ondersteuning.

  • Voor maatschappelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld de voedselbanken, wordt gezocht naar meer permanente behuizing tegen redelijke huurprijzen.

  • In navolging van het Jeugdcultuurhuis Kanaleneiland komt er ook een Jeugdcultuurhuis Overvecht.

  • Het gemeentelijk cultuurbudget gaat jaarlijks meegroeien met de groei van de stad.

  • Er wordt een omgevingsvisie voor de binnenstad gemaakt in overleg met ondernemers, bewoners en bezoekers teneinde een integraal beleid voor dit deel van de stad te kunnen maken onder het motto “hoe houden we het aantrekkelijk, leuk en gezellig ”

  • De coalitie wil doorgaan met het realiseren van het nieuwe Zandpad, maar de tippelzone zal in ieder geval blijvend verdwijnen zonder alternatief.

  • Om het autoverkeer te beperken wordt gekeken naar uitbreiding van de milieuzone en worden 'knips'  niet langer uitgesloten.

  • Op termijn (wanneer is niet duidelijk) moet de binnenstad autovrij worden, dus niet meer parkeren op Janskerkhof en langs de grachten.  

Natuurlijk moeten al die nieuwe wensen, totaal ruim 20 miljoen per jaar, ook ergens van betaald worden. Naast het schrappen of op de lange baan schuiven van een aantal geplande investeringen, zoals de culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum, hoopt het nieuwe college op meevallers.

Over tegenvallers, zoals bijvoorbeeld de Uithoflijn, wordt niets gerept. In ieder geval gaat de Utrechter en de bezoeker meer betalen voor parkeren (2,7 miljoen) en toeristenbelasting (1 miljoen), moet de OZB 1,5 miljoen extra opbrengen door een andere manier van indexering en moeten de ambtenaren voor 1,1 miljoen efficiënter gaan werken. Ook wordt ook het mes gezet in de financiering van de wijkraden.

Wat mij verder persoonlijk nog opviel, is dat er weliswaar over de viering van 900 jaar stad Utrecht in 2022 wordt gesproken, maar dat er vooralsnog geen stuiver voor wordt gereserveerd.

Verder maak ik me zorgen over het behoud van wat we hebben. Groei van het aantal inwoners en bezoekers van de stad heeft ook gevolgen voor het onderhoud van de stad. Net als in je eigen huis maakt het een heel verschil of je er alleen of met zijn vieren woont.

Wie net als ik regelmatig door de stad fietst en loopt, ziet dat het onderhoud op veel plekken te wensen overlaat. Dat de extra druk op het onderhoud van die bestaande ruimte niet aan de orde komt bij alle groeiambities doet het ergste vrezen voor de staat van schoon, heel en veilig in de toekomst.

Wie het hele programma nog eens rustig door wil lezen kan terecht op deze link: www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/coalitieakkoord-2018/

De gemeenteraad bespreekt het coalitieakkoord volgende week en dan worden ook de beoogd wethouders voor benoeming voorgedragen.

Uitkijken naar de zevende wethouder. Foto: Ton van den Berg

De beoogde wethouders, vlnr: Victor Everhardt, Lot van Hooijdonk, Linda Voortman, Klaas Verschure, Maarten Ooijen, Anke Klein en Kees Diepeveen. Foto: Ton van den Berg

Burgemeester Van Zanen ontvangt als voorzitter van de gemeenteraad het coalitieakkoord. Foto: Ton van den Berg