Ik wis 't nie, wa 'n bavelaar war. Da is 'n kijkkassie met 'n voorstellinkie er in: 'n landschappie, aanzich van 'n dorpie of 'n jachttafereeltsjie. Ik wit 't nu omda in 't Centraol Museum twee van die bavelaars te zien zijn.

't Bijzondere is da ene Hendrick Berck ze in de 19e eeuw maokte, en hij dee da met papier (hij was behangerd). Da papier kauwde hij in ze mond tot pulp en kneedde er daorna figuurtjes van.

Nou is 't aordige da komende zaoterdag 24 mei in de Sint Martinus aon de Marco Pololaon, om 2 uur, er 'n wurkshop is in papier kauwen (lees 't op http://destemvanwest.nl/). Ik vin da burgervaoder Jan van Zaonen er aon mee mot doen. Daor kan ie leren dat ie eerst moet kauwen voorda ie wat gaot zegge. Nou flap ie er nog teveel uit, vin ik nie erreg, maor voor je 't weet het die man de hele goegemeente op ze nek me da getwitter en gefeesboek. J

e ken tegewoordig nie meer iets zegge zonder da er meteen commetaor op is van jan en alleman. Kijk, da ik er wa van zeg, da is m'n funksie. En daorom zeg ik: voorda je wa zeg Jan, papier in de mond en eers kauwen. Maor wel op tijd er weer uit haolen, 't mag gin meel in de mond worre.

De wethouwers die me meel praote over knippen of knijpen van 't autoverkeer in de stad, da zijn slapjanussen. Wa willen ze nou, auto's die file rijje of die motte omrijje, maok 'n keus ja, je ken ook te lang erreges op zitte te kauwen!

Koos Marsman

Stadsgids en commetator