Louis Engelman - In de affaire rond de voorgenomen bouw van appartementenflat ‘Weltevreden’ aan het Rachmaninoffplantsoen is het moeilijk te achterhalen wie er nou de waarheid spreekt. Donderdagavond 30 juni gaat de gemeenteraad opnieuw proberen daarachter te komen.

Die extra vergadering is belegd omdat uit een door deze site geïnitieerd WOB-onderzoek (wet openbaarheid bestuur) was gebleken dat het college de raad onjuist had geïnformeerd. De wethouders Verschuure (D66) en Diepeveen (GroenLinks) hadden steeds bezworen dat er niet vóór 2019 met de projectontwikkelaars was gesproken over het 70 meter hoge gebouw voor 140 appartementen.

Maar in een mail van 2 april 2021 herinnert het bedrijf ‘Mooi ontwikkelt’ de gemeente eraan dat - nog vóór de afronding van de verbouw van het voormalige stadskantoor tot het appartementencomplex Rachmaninoff - afspraken waren gemaakt over een 2e fase met nieuwbouw op het naastgelegen parkeerterrein. Precies daar waar de nieuwe flat is gesitueerd.

Hiernaar gevraagd door het huidige college erkende voormalig wethouder Paulus Jansen (SP) dat hij in juli 2017 - ‘in de marge’ van gesprekken over midden-huur voor het vroegere gemeentelijke kantoorpand - met de projectontwikkelaar had gepraat over eventuele nieuwbouw op de parkeerplaats. Maar daarbij zouden er volgens hem géén afspraken zijn gemaakt.

Het college leunt in zijn brief van 21 april aan de raad, zwaar op de verklaring van Paulus Jansen. Maar het doet er niet de notulen bij van dit overleg. Terwijl die juist opheldering zouden kunnen verschaffen.

In de uitleg aan de gemeenteraad schrijven b. en w. dat het de mail van ‘Mooi ontwikkelt’ had gemist. Om die reden werd de informatie ook niet betrokken bij de beantwoording van schriftelijke vragen en bij de voorbereiding op het commissie- en raadsdebat. Het college zegt dit te betreuren.

In een telefonische toelichting vertelde wethouder Verschuure ons op 21 april dat de bewuste mail aan de ambtenaren van wethouder Kees Diepeveen was gestuurd en dat daar ambtelijk op was gereageerd met de mededeling: wij herkennen ons niet in die punten.
Verschuure: ‘Daarmee hebben ze het eigenlijk terzijde gelegd en ook niet gearchiveerd als zijnde een vastgesteld document.’ Volgens de wethouder was de mail bij één ambtenaar in zijn mailbox blijven zitten en pas door het WOB-verzoek naar boven gekomen. ‘De anderen hadden het niet meer. Dat is één van de redenen dat ik KPMG heb gevraagd hier onderzoek naar te doen.’
Op onze vraag of het niet raar is dat de wethouders na alle ophef en publiciteit niet alsnog door de ambtenaren werden ingelicht antwoordt hij: ‘Ja, ik deel die verbazing.’

Maar ook hier hebben wij twijfel over het waarheidsgehalte van de uitleg. Want bovenaan de mail van ‘Mooi ontwikkelt’ uit april 2021 staan niet alleen de (zwart gelakte) namen van twee gemeenteambtenaren, maar ook de (niet weggelakte) naam van wethouder Kees Diepeveen. Hij zou deze ‘memo (over de gespreksconclusies overleg Weltevreden) dan toch ook in zijn eigen mailbox moeten hebben ontvangen?
Sterker nog: over de parkeerperikelen rond het Rachmaninoffplantsoen wordt gezegd dat ‘wethouder Diepeveen aangeeft dat dit probleem afgehandeld dient te zijn voordat de weg vrij is voor fase2 (Weltevreden). Zouden de ambtenaren dit niet met hun wethouder hebben gecommuniceerd?

In de kwestie Rachmaninoffplantsoen rijgen zich tal van onduidelijkheden aaneen. Het begon met de ontdekking van deze site dat een deel van het parkeerterrein in oktober 2018 door de gemeente werd verkocht aan projectontwikkelaar Rachmaninoffhuis bv voor ruim 311 duizend euro en de volgende dag voor ruim 1,2 miljoen euro werd doorverkocht aan Bouwinvest bv. Met nog steeds dezelfde bestemming: parkeren.

Beide bedrijven verklaarden het prijsverschil in een ‘achtergehouden betaling’ bij de verkoop van het opgeknapte appartementencomplex Rachmaninoff om er zeker van te zijn dat het parkeerterrein geleverd zou worden.
Het Utrechtse college noemde die uitleg ‘niet onaannemelijk’ ook al werd in de koopaktes van deze overeenkomst geen melding gemaakt. Meerdere keren zou Utrecht de ontwikkelaar en investeerder om een bewijsakte hebben gevraagd, maar die wensten die informatie niet te verstrekken.

Voor de omwonenden was het zeer frustrerend om erachter te komen dat zij al twee jaar met de gemeente in overleg waren over de parkeersituatie in het Rachmaninoffplantsoen terwijl wethouder Diepeveen al maandenlang op de hoogte was van de voorgenomen bouw van een torenflat op die plek. De wethouder zei de twee zaken niet met elkaar te hebben willen vermengen. Wel bood hij daar later zijn excuses voor aan.

De belangrijkste vraag in dit geheel blijft nog steeds overeind: staat de opmerkelijke prijsverhoging bij de verkoop van een deel van het parkeerterrein wel of niet los van de geplande appartementenflat?

En wat is daar omheen precies gebeurd? Is er terecht verdenking van ambtelijke corruptie, zoals de Utrechtse Bomenstichting bij het Openbaar Ministerie heeft aangekaart? Het onderzoek daarnaar loopt nog.

Of is de gemeente op z’n minst niet transparant geweest naar haar bewoners in de onderhandelingen met projectontwikkelaars? Hebben ambtenaren hun plicht verzuimd hun wethouder te informeren en praat het college zaken recht die krom zijn? Het KPMG zou hierover nog voor de zomer helderheid moeten verschaffen.

De gemeenteraad zal er donderdag 30 juni een zware dobber aan hebben.