Ton van den Berg - Het is jammer, maar het Informatiecentrum CU 2030 is gesloten. Ik kwam er vaak om een oog te werpen op de toekomst van Utrecht. Ik kende het nog van het Vredenburg en sinds de opening van het Stadskantoor was het daar in de hal te vinden. Mooie bouwmaquettes en goede info-folders over wat er in onze stad te gebeuren stond.

Utrecht had een goede traditie, in 1970 was er al een Informatiecentrum op het Leidseveer met het oog op de ontwikkelingen in en rond Hoog Catharijne. Later verhuisde dit, samen met de VVV, naar een kelder onder het Muziekcentrum Vredenburg en daaruit ontstond Informatiecentrum CU 2030.

Het Informatiecentrum Utrecht in 1970 aan het Leidseveer. Foto: L.H. Hofland/HUA

Maar vandaag, 1 maart, ging stilletjes het Informatiecentrum CU 2030 dicht. Na vijftig jaar publieksvoorlichting over grote bouwprojecten in en rond het Stationsgebied is deze service aan de inwoners van Utrecht verdwenen. De maquettes worden de komende tijd opgeruimd en wie nog iets wil weten over bouwen in Utrecht moet het maar elders zien te vinden.

Naast de mogelijkheid op de hoogte te worden gebracht van het bouwen in de stad verzorgde het Informatiecentrum ook informatieve wandelingen en zogeheten schouwen langs en in de locaties waar gebouwd werd. Duizenden hebben gebruik gemaakt van de voorziening zoals die nog opzet werd toen in 2002 er een referendum werd gehouden over de toekomst van het Stationsgebied. Hoe dat er uit zou gaan zien was van belang en dat belang is daarna altijd weer onderschreven. Ook omdat publieksvoorlichting een belangrijke rol speelt in de communicatie met de inwoners van de stad. Veel scholen bijvoorbeeld met jonge leerlingen wisten jarenlang de weg naar het Infocentrum te vinden.

Maar educatie en communicatie kosten geld en behalve de twee voorlichters die er nog werkten, was er eigenlijk geen hond meer bij de gemeente Utrecht die bereid was deze publieksvoorlichting overeind te houden. Zelfs niet toen iemand bedacht de titel te veranderen in Informatiecentrum Gezond Stedelijk Leven. Misschien iets te ambitieus?

In de gemeenteraad is er nog wel een motie geweest die zegt dat grote bouwprojecten, denk aan alles wat rond het Merwedekanaal gaat gebeuren, een informatiecentrum verdienen, maar dat moet blijkbaar maar elders gaan plaatsvinden. De beleidsbeslissers van het nu gesloten Informatiecentrum voelen zich daar niet verantwoordelijk voor.

Het is gek dat Utrecht nu zo’n goed functionerend Informatiecentrum aan de kant zet. Er is de komende jaren nog zoveel te doen, zelfs dicht in de buurt van het Stadskantoor nog met het Beurskwartier, Lombok, de Merwedekanaalzone en het iets verder gelegen Cartesiusdriehoek.

De oorzaak van de sluiting ligt in het feit dat het Informatiecentrum nog steunde op de gemeentelijke afdeling die de ontwikkelingen in het Stationsgebied begeleidde. Die Projectorganisatie Stationsgebied is opgeheven en is er dus geen budget meer. Andere afdelingen hebben geen zin die kosten (voor circa twee personeelsleden) op zich te nemen. In de hal van het Stadskantoor zit de afdeling Publieksdienstverlening, maar die ziet geen heil geld te steken in publieksvoorlichting. De ruimte die vrijkomt door het vertrek van het Informatiecentrum willen ze wel graag bij hun domein gaan rekenen.

Het Informatiecentrum is een visitekaartje gebleken voor de stad Utrecht. Niet alleen voor de inwoners, ook mensen uit binnen- en buitenland kwamen er naartoe om te zien hoe de stad ervoor staat. Bij officiële bezoeken was het een vaste prik er even langs te gaan, en ook toeristen en belangstellenden in bouwen vonden er alles wat ze moesten weten over Utrecht en de ambities van de stad.

Ach, de stad heeft de laatste jaren wel meer moeite met hoe ze bewoners bij het beleid en uitvoering moeten betrekken. Liever niet, lijkt zo’n sluiting te zeggen.

Er zullen elders wel nieuwe infocentra ontstaan rond bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone en de Cartesiusdriehoek. Jammer alleen dat de basis daarvoor al aanwezig was in de hal van het Stadskantoor.

Maquette van het Stationsgebied in 2014. Foto: HUA