Van onze redactie -  De werkelijkheid is schokkender dan een column kan zijn:

De gemeente Utrecht heeft in een paar jaar tijd bijna een miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen aan een binnenstadsinwoner omdat de gemeente telkens naliet om op tijd te beslissen over bezwaren van de inwoner.

Lees het hele verhaal in dit artikel van Binnenlands Bestuur (Binnenlands Bestuur is een journalistiek onafhankelijke platform voor ambtenaren en bestuurders bij de overheid)

Zie: Het laatste vonnis van de rechtbank Midden-Nederland in deze zaak (22 juli)
En zie: B&W heeft de raad op 12 juli op deze manier geïnformeerd, waarbij de kerninformatie – die via de rechtbank toch bekend werd – als geheim werd gekwalificeerd.