Door Raymond Taams - De vraag die centraal staat is: hoe moet de zevenhonderd duizend euro subsidie die de gemeente jaarlijks aan journalistiek uitgeeft, verdeeld worden? Altijd goed voor een mooie discussie en dat werd het dinsdagavond in café Willem Slok.

Aanleiding voor het debat: Steven de Vries, die als GroenLinks-raadslid recent de wens uitsprak om eens stil te staan bij deze vraag in plaats van automatisch al het geld aan RTV-Utrecht te geven.

Natuurlijk is De Vries er ook en hij krijgt het in een café vol journalisten niet eenvoudig. Hij wordt bijvoorbeeld stevig onder vuur genomen door voormalig Utrechts Nieuwsblad-verslaggever Louis Engelman. "Als journalist moet je politici altijd wantrouwen, vandaar mijn vraag aan het raadslid: wat wil hij precies en waarom wil hij dat? Vindt hij de kwaliteit van de Utrechtse journalistiek op dit moment onvoldoende? Of wil hij dat de subsidie anders verdeeld wordt omdat hij bijvoorbeeld van mening is dat hij zelf te weinig in de krant komt?", vraagt Engelman als hij de microfoon onder zijn neus krijgt.

De Vries: "Ik vind dat ik me als lokaal politicus niet hoor uit te spreken over de kwaliteit van de journalistiek. Het is ook niet zo dat ik een uitgewerkt plan heb om de subsidie anders te verdelen. Mij gaat het erom dat we ons als vertrekpunt de vraag stellen of de subsidie op dit moment goed verdeeld wordt. Dat we hier met alle hoofdrolspelers in debat gaan, vind ik al winst."

Een van die hoofdrolspelers in het debat is Paul van der Lugt van RTV Utrecht. Zijn organisatie is op dit moment de enige ontvanger van subsidie door de gemeente. Van der Lugt: "Natuurlijk kun je de vraag stellen of RTV-Utrecht het met minder geld kan doen. Dan zeg ik: het kan altijd  met minder geld. Maar dan krijg je ook minder".

Hij is voorstander van samenwerking met, zoals hij dat noemt, 'de noodlijdende nieuwswebsites'. "Ik zou bijvoorbeeld graag een regionaal mediacentrum willen waarin RTV Utrecht met lokale journalisten kan samenwerken. Op die manier krijgen ze een groter publiek voor hun artikelen en kunnen ze er wellicht geld aan verdienen.”

Werkelijk de voltallige Utrechtse journalistiek is vertegenwoordigd vanavond. Van het AD/UN is er nieuwschef Ariën Prins, de Telegraaf heeft John Maes afgevaardigd en verder zijn er freelance-journalist Jos van Sambeek en Ton van den Berg van Nieuws030, Mario Gibbels van Destadutrecht.nl en Joris Daalhuisen van De Utrechtse Internet Courant, beter bekend als DUIC.

Iedereen ventileert onder leiding van debatleider Marc van Rossum een uitgesproken eigen mening. Zo vinden DUIC, de Telegraaf en het AD/UN subsidie aan kranten en websites geen goed plan. John Maes (Telegraaf) noemt als belangrijk bezwaar de onafhankelijkheid die in het geding komt. "We herinneren ons allemaal nog hoe burgemeester Wolfsen een hele oplage van de krant Ons Utrecht liet vernietigen toen daar een hem onwelgevallig artikel in zou verschijnen.”

Ariën Prins noemt financiële onzekerheid als nadeel. "De subsidie kan altijd worden heroverwogen en dus meer of minder worden. Dat geeft onzekerheid in de bedrijfsvoering van een krant.”

Voorstanders zijn er ook. Mario Gibbels van De Stad Utrecht en Ton van den Berg van Nieuws030 zeggen geen nee tegen subsidie. Van den Berg: "Het publiek wil niet betalen voor nieuws, ziet dat als gratis. Het is dan ook lastig om financiers te vinden, laat staan adverteerders. Subsidie kan ervoor zorgen dat kritische journalistiek een kans krijgt."

“Maar het gaat me er niet per se om dat de zeven ton die RTV Utrecht krijgt anders verdeeld moet worden. Misschien moet de gemeente gewoon wel meer geld uittrekken voor goede, onafhankelijke journalistiek en is er daarom wel negen ton nodig in plaats van de huidige zeven.”