Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor het oude Tivoli. Deze zomer moet het definitief ontwerp gereed zijn en als alle vergunningen binnen zijn mag projectontwikkelaar Stadswaarde starten met de uitvoering.

Door Ton Verweij - Het plan van Stadswaarde, uitgewerkt door VOCUS architecten uit Bussum, werd vorig jaar gekozen na een uitgebreide selectieprocedure. In het begin waren er 13 kandidaten die geïnteresseerd waren om het voormalige kloostercomplex Oud Tivoli te ontwikkelen.

Na een eerste selectie bleven er drie over die de plannen verder mochten uitwerken. Hierbij werd gebruik gemaakt van de input van de ‘Stadsgesprekken’ waarbij allerlei betrokkenen en geïnteresseerden hun ideeën en wensen konden ventileren zodat vervolgens het bestemmingsplan kon worden gemaakt. Ook vertegenwoordigers van de buurt hebben hun zegje kunnen doen.

De ideeën, voortgekomen uit de in 2014 door de Vereniging ‘Oud Utrecht’ uitgeschreven prijsvraag, werden ook meegenomen en zijn deels terug te vinden in het winnend ontwerp.

De belangrijkste kernwaarden voor de herbestemming van het complex waren:  1) het behouden en versterken van de monumentale waarden, 2) een mix van verschillende functies, 3) publiekelijke toegankelijkheid. 

Een essentieel element in de plannen is het in oude staat herstellen van de oorspronkelijke zuidelijke kloostergang (de huidige entree met de lange gang) Deze historische gang vormt straks een verbinding en looproute tussen de Oudegracht, de voormalige kloosterhof (nu garderobe c.a.) tot aan de Springweg.

De voormalige zuidelijke kloostergang. Foto: T. Verweij

De kloosterhof wordt weer open gemaakt en met een glasdak overkapt. Daar komt een ‘Proeftuin’. In en rond deze ‘tuin’ zijn vier Utrechtse ondernemers (onder de noemer 4U) van plan om er ambachtelijke producten te maken en te verkopen, zoals een koffiebranderij, bakkerij en bierbrouwer. Wie dat zijn kan nog niet bekend worden gemaakt.

De ‘Proeftuin’ sluit aan bij de grote zaal (voormalige Regulierenkerk) die, inclusief podium, wordt gehandhaafd. Hier zullen kleinschalige culturele activiteiten worden geprogrammeerd voor een publiek van maximaal 150 á 200 personen.

Ook komt er aansluitend aan de ‘Proeftuin’een grand café-achtige brasserie voor ‘dag-horeca’. Op de verdieping boven de zaal komt een restaurant. De noordelijke entree van het hoofdgebouw geeft straks toegang tot een te realiseren ‘Boutique Hotel’ met 40 kamers en gerund door ‘Utrecht City Concepts’. Deze kamers en studio’s zijn gelegen rondom een patio.

Op de verdieping kunnen volgens het bestemmingsplan ook woningen komen; dit is tot teleurstelling van sommige buurtbewoners niet ingepland en de toeristenstroom zal hier dus helaas toenemen. In het achterste deel, grenzend aan de binnentuin vanaf de Springweg, blijven de kinderdagverblijven en komen ook nog kamers en studio’s voor het ‘Boutique Hotel’.

Tekening van de plannen voor het oude Tivoligebouw. Foto: Stadswaarde

Overige panden zoals het Pandhuis, het pand Oudegracht 229, een stuk tuin en de werfkelder, die wel betrokken waren bij de ontwerpwedstrijd van Oud Utrecht, zijn inmiddels verkocht. Het pand Oudegracht 229 is nu opgesplitst in kleine appartementen voor short-stay verhuur, dus ook hier komt meer toeristendrukte.

De Gemeente geeft geen openheid over de hoogte van het bod van Stadswaarde. Het ligt wel boven de vastgestelde minimale verkoopprijs van € 2.697.00,-. De gemeente was bij het vaststellen van die prijs een pand vergeten met een WOZ-waarde van €441.000,- maar het uiteindelijke bod schijnt wel boven de boekwaarde te liggen. In de verkoopovereenkomst zal een anti-speculatiebeding worden opgenomen en worden er afspraken vastgelegd om splitsing van het complex in de toekomst te voorkomen. Daarnaast blijft natuurlijk ook het bestemmingsplan gelden.

Met de huidige gebruikers, kinderopvang Ludens en Arthemis en met Kytopia, is een bruikleenovereenkomst afgesloten tot eind maart 2019. De kinderopvangorganisaties blijven evenwel op hun plek maar Kytopia moet weg en die heeft inmiddels vervangende ruimte gevonden in Den Dolder. Ook de wijkraad, die altijd vergaderde in de Regentenzaal aan de tuinzijde moet zijn heil elders zoeken, misschien in het Bartholomeusgasthuis of in het Stadhuis.

Volgens Jeroen Messemaeckers van de Graaff van Stadswaarde ligt de uitwerking op schema, is er al een aannemer geselecteerd en zal naar verwachting het vernieuwde complex eind 2020 open zijn voor publiek. Dan is de binnenstad een interessant project rijker geworden, maar het is jammer dat dit alleen kon worden gerealiseerd middels commerciële functies. Daardoor zal het rond Oudegracht 245 drukker worden er daar zitten de buurtbewoners niet op te wachten. Wel hebben de betrokken ondernemers afspraken gemaakt om aan- en afvoer gezamenlijk te regelen, zodat er niet onnodige extra overlast komt.

Stadswaarde heeft toegezegd begin 2019 voor de buurt een informatiebijeenkomst te organiseren, maar die heeft nog niet plaatsgevonden.

(Een bewerkte versie van dit artikel is ook te vinden in de uitgave van de Binnenstadskrant die deze week uitkwam.)

De grote zaal van het voormalige Tivoli in 2010 met Rowen Heze. Foto: Ton Verweij