Ton van den Berg - Dat de lokale historici en archeologen van de stad Utrecht het maar even weten, al die nieuwe kennis over de stad, die is te danken aan Lien Vos-van Gortel, oud-burgemeester van de stad Utrecht tussen 1981 en 1992. Tijdens haar periode als burgemeester maakte Utrecht de eerste stappen naar de, volgens bestuurders, dringend nodige stadsuitbreiding en dat werd Leidsche Rijn, een gebied waar archeologen de afgelopen jaren ontzettend veel meer over de geschiedenis van de stad te weten kwamen.

Ze zei het letterlijk, dat zij aan de wieg had gestaan van het 'veroveren van Leidsche Rijn' en dus aan de basis van die (soms sensationele) opgravingen. Denk aan de Romeinse schepen De Meern 1 en 2 en castellum De Hoge Woerd.

Ook opgravingen in De Uithof, waar duizenden jaren oude vuurstenen werden gevonden, zorgden ervoor dat alle historische kennis over de stad en omgeving bijgesteld moest worden. Dat er ook in de bronstijd al mensen in onze omgeving werkten en woonden. En ja, De Uithof, daar had Lien Vos-van Gortel natuurlijk ook van alles mee te maken gehad als burgemeester.

De spontane toespraak van de 85-jarige volgde nadat ze donderdagmiddag uit handen van stadshistoricus Renger de Bruin het eerste exemplaar in ontvangst nam van het boekwerk 'Utrechts Verleden in Vogelvlucht'. In 150 pagina's staat daarin de beknopte geschiedenis van Utrecht en is daarmee de opvolger van het boekje 'Twintig Eeuwen Utrecht' dat eind jaren negentig van de vorige eeuw het licht zag.

Dat was toen een samenwerking tussen het Centraal Museum, Het Utrechts Archief en de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht. Ook nu gingen deze instellingen weer met elkaar aan de gang. Dat gebeurde op verzoek van het Stadsgilde Utrecht dat de boeken graag gebruikt voor het geven van cursussen over de geschiedenis van Utrecht en dat er op aandrong de informatie te actualiseren met de opgedane kennis van de afgelopen jaren.

Renger de Bruin, Annemiek te Stroete (uitgeverij Matrijs), René de Kam en Kaj van Vliet.

Net als bijna twintig jaar geleden schreef Renger de Bruin weer mee aan de uitgave en werd hij nu vergezeld door René de Kam (Erfgoed) en Kaj van Vliet (Het Utrechts Archief). Ze hebben er een vlot boek van gemaakt dat heel goed de geschiedenis van de stad en omgeving uitlegt. Ook de visie op de Middeleeuwen van de stad is aangepast. Nieuw is verder dat de ontwikkelingen van de laatste twintig jaar zijn meegenomen. Een foto van het college van burgemeester en wethouders met daarin ook Leefbaar Utrecht uit 2001 (er staat in het boek 2011 maar dat is een tikfout) doet inderdaad al weer aan alsof het heel, heeeeel lang geleden was.

Natuurlijk zijn er nog de dikke pillen zoals Paradijs van Weelde die de historie van Utrecht veel uitgebreider behandelen, maar wie snel grip wil krijgen op het verleden van z'n stadsjie kan dat nu in een vogelvlucht doen. En wie het zich nog makkelijker wil maken kan natuurlijk ook nog inschrijven voor de cursussen van het Gilde Utrecht.

Lien Vos-van Gortel toonde zich in ieder geval heel content met het nieuwe mooi geillustreerde boekwerk en refereerde er nog eens aan dat toen zij nog burgemeester was het graag en met trots vertelde dat Utrecht zo'n rijke en lange geschiedenis heeft. "Buitenlanders vonden dat altijd indrukwekkend, maar de grote steden, ik noem voorzichtig: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, die vonden dat een eigenlijk niet goed te pruimen situatie. Amsterdam kon je niet beter ergeren dan te zeggen dat ze vroeger niet meer waren dan een sub-urbje van ons."